343 schodů pro tvořivost

23. 9. 2023

Dlouho jsem si hýčkal myšlenku na uspořádání uměleckého happeningu v Příbrami, kde by se mohli potkat zajímaví lidé. Lidé poháněni motorem vnitřního pnutí k tvorbě. Lidé aktivní, třebaže mnohdy mimo hlavní proud kulturního dění. Lidé, co vnímají krásu a pokouší se ji ve svém díle zachytit. Inspirovala mě návštěva Rokycanského koryta a Chebských dvorků. Ta atmosféra člověčenství, nahodilých i domluvených setkání, originální díla. Umění vyšlo z galerií do ulice. Ulice proměněná v galerii. Oživlé město. Venkovní výstava je však vždy rukojmím vrtochů počasí. Pořád jsem nemohl najít řešení. A pak najednou jsem si uvědomil, že v Příbrami je přece místo pro happening jako stvořené. Svatohorské schody! Unikátní prostor, trochu opuštěný, trochu magický a velmi charismatický. Jen trochu života by potřeboval vdechnout. Nápad se narodil a díky přístupu Římskokatolické farnosti, vedení města Příbrami a mnoha kamarádů se stal poprvé v roce 2018 nultý ročník reálnou akcí.  A protože měla velký veřejný ohlas, rozhodl jsem se pokračovat. A opět mne překvapil velký zájem veřejnosti o tuto akci. Bohužel v minulých letech se situace zkomplikovala veřejně známými covidovými skutečnostmi a tak začínám znovu. Přijďte 23. září a užijme si to.

Čeněk Kaše

Základní informace pro účastníky

Pro vystavovatele

Základním místem pro vystavovatele budou nainstalované trámky v nikách v prostorech schodů. (viz náhled). Trámky budou opatřeny základním rastrem hřebíků. Nosnost trámku max 20 kg. Exponáty je možné také vystavit na s sebou přinesených stativech. (viz náhled ) nebo přímo opřené na spodní části niky. Vždy je třeba zachovat základní pravidlo - nepoškodit prostor schodů. Některé realizované instalace si můžete prohlédnout v galerii. Nejpohodlnější přístup k instalaci bude ze Smetanovy ulice bočním vchodem. Zaparkovat auto je možné buď v horní části Smetanovy ulice nebo na náměstí TGM či v přilehlých ulicích. Instalovat je možné 18. května. od 8.00, deinstalace nejpozději do 22.00 téhož dne. Pořadatel akce neručí za škody způsobené vystavením exponátů. Podrobné podmínky pro vystavovatele najdete zde.


Pro návštěvníky

Návštěvníci se řídí obecně platnými právními normami a pravidly slušného chování. Jste na veřejně přístupném církevním majetku unikátní hodnoty a tomu by mělo odpovídat Vaše chování.

Bez nich by se nic nekonalo

Hlavní partneři

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu

Partneři

O Svatohorských schodech

Zděné, zastřešené, 450 metrů dlouhé schodiště s 343 stupni bylo postaveno v roce 1728 podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Největší újmu utrpělo ve druhé polovině 20. století. Komunistickému režimu nezáleželo na stavu unikátní kulturní památky a dal prostor vandalům k její devastaci. Svatohorské schody navíc částečně poškodil v roce 1978 požár. Po něm byly uzavřeny a opravy se dočkaly až v letech 1992 až 1993. O jejich znovuotevření se zasloužil Nadační fond pro Svatohorské schody. „Naši předkové byli skutečně vandalové proti těm dnešním. Pamatuji si z doby, kdy mi bylo jedenáct let, že ve schodech nebyl snad ani metr nepomalovaného místa. Stěny byly strašně zřízené,“ vzpomněl předseda dozorčí rady Nadačního fondu pro Svatohorské schody a zvelebení okolí Svaté Hory, emeritní přednosta Okresního úřadu v Příbrami Jaroslav Štefan.

Sbírka na Svatohorské schody byla vyhlášena v roce 1991. Sešlo se přes 12 milionů korun. Za ně firma Congesta, která tehdy vyhrála výběrové řízení, rekonstrukci provedla. Nadační fond a majitel památky, tedy Římskokatolická církev, rozhodli, že dárci, kteří přispějí na obnovu schodů, budou uvedeni na kovových tabulích. Ty jsou tam dodnes. „Sluší se připomenout ty největší dárce. Byli jimi okresní úřad, který přispěl 1 536 000 korun, přibližně stejnou částku dalo Arcibiskupství, příbramská radnice věnovala půl milionu, firma pana Šálka darovala milion korun. Přispěla také řada středních a drobných firem. Bylo rozhodnuto, že na kovových deskách budou zveřejněna jména dárců, kteří přispěli částkou vyšší než 5000 korun. Byla však i řada těch, kteří přispěli částkou menší, kterou si mohli dovolit. Pomohli také dárci ze zahraničí, z nich bych chtěl připomenout hlavně bavorské družební město Altötting a také holandské město Hoorn. Před znovuotevřením schodů poskytla nadaci významnou pomoc firma pana Strucka z NSR, a to tím, že půjčila na poslední faktury před otevřením částku 3,5 milionu korun.

Svatohorské schody jsou z města přístupné z Dlouhé ulice a jsou otevřeny denně v letním období od 8 do 17 hodin, v zimním období od 8 do 15.30 hodin.

(Zdroj: https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/unikatni-svatohorske-schody-slouzi-lidem-20081002.html)

Kontakt