Podmínky pro vystavovatele

  1. Pořadatel si vyhrazuje právo v upravit rozsah a počet výstavních prostor (nik), nevybrat některá přihlášená díla, event. jejich autory.
  2. Akce Svatohorské schody 2019 začíná 18. 5. 2019 v 10.00 a končí stejný den v 22.00. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 18. 5. 2019 v 11.00 u vchodu do schodů ve Smetanově ulici. Prohlídka návštěvníky bude probíhat v sobotu od 10.00 do 22.00.
  3. Instalace budou možné v sobotu 18. 5. před zahájením výstavy od 8.00, případně po dohodě (tel 603 415 343) i dříve po dohodě s Čenkem Kaše. Instalaci realizují vystavující sami. Pokud instalace vyžaduje asistenci, prosím napište na info@svatohorskeschody.cz. Příjezd pro instalaci je nejvhodnější ze Smetanovy ulice. Možnosti parkování jsou upřesněny na mapě na těchto webových stránkách.
  4. Každý vystavující je povinen udržovat v prostoru své instalace čistotu a nepoškozovat zeď ani jiný prostor schodů.
  5. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za vystavená díla před, během ani po akci.
  6. Vystavená díla budou označena popisky, které připraví a umístí vystavující.
  7. Výstava je neprodejní. Přihlášením vyjadřuje vystavující souhlas s touto podmínkou. Primárním účelem akce je pospolitost komunity a diskuze o umění, ne komerce.